Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva, formuláře a žádosti

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

   
OZV č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  01.01.2022
OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2022
OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu 23.02.2021
OZV č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 01.01.2020
OZV č. 1/2018, o nočním klidu 06.07.2018
OZV č. 1/2017, k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

15.07.2017 

OZV č. 3/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

15.07.2014 

OZV č. 1/2011, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku

 01.04.2011 

OZV č. 1/2009, kterou se mění OZV č. 1/2008, o dani z nemovitostí

 01.01.2010

OZV č. 1/2008, o dani z nemovitostí

 01.01.2009

OZV č. 1/1999, o znaku a praporu Obce Malá Morávka a jejich užívání

18.06.1999

 

 

Formuláře k OZV

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva:www.vlada.cz

Usnesení zastupitelstva

 

Žádosti

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty