Navigace

Obsah

logo

Moravskoslezský kraj nám pomohl realizovat projekt "Malá Morávka - úpravy hasičské zbrojnice", kdy nám na tuto akci poskytnul účelovou investiční dotaci ze svého rozpočtu ve výši 500 000,-- Kč.

 

Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje náš projekt "Úprava LBT v lokalitě Malá Morávka - Karlov pod Pradědem", a to z programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji". Pro zimní sezónu 2018/2019 nám byla přiznána dotace ve výši 283 300,-- Kč.

 

Moravskoslezský kraj nám pomohl realizovat náš projekt "Rekonstrukce veřejného prostranství Malá Morávka", a to z programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017". Na tento projekt nám byla přiznána dotace ve výši 300 000,-- Kč (tj. maximálně 37,57 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů).

 

Moravskoslezský kraj nám pomohl v roce 2018 realizovat projekt "Rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ Malá Morávka", a to z programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018". Na tento projekt nám byla přiznána dotace ve výši 164 683,-- Kč.