Navigace

Obsah

Publicita

 

Informace o spolufinancování projektu v rámci česko-polské spolupráce - "Partnerství to je a více"

 

 

Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Malá Morávka

 

banner

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko rozhodl dne 27.05.2014 o výběru naší žádosti o dotaci. S poskytovatelem dotace byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady ve výši 5.228.739,30 Kč. Spoluúčast obce činí 922.718,70 Kč.

 

Název projektu:

 

Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Malá Morávka

 

Reg. číslo projektu:              CZ.1.10/1.1.00/22.01538

 

Prioritní osa:                         1 Regionální infrastruktura a dostupnost

 

Oblast podpory:                   1.1 Rozvoj regionální silniční a dopravní infrastruktury

 

Dílčí oblast podpory:            1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava

 

Popis projektu a jeho výstupy:

 

V rámci projektu byla vybudována místní komunikace pro pěší podél silnice II/445 v průtahu obce Malá Morávka a krátkého úseku ve směru na Karlov. Dále byl vybudován nový bezpečný přechod a zrekonstruován stávající přechod pro chodce. Oba bezpečné přechody byly vytvořeny realizací bezpečnostních prvků (optická psychologická brzda, umístění svislého dopravního značení v retro reflexním rámu), projektem dále došlo k vytvoření jedné bezbariérové zastávky veřejné dopravy zřízením autobusového zálivu a zajištěním bezpečného a bezbariérového přístupu k autobusové zastávce. Cílem projektu bylo zajištění bezpečné pěší dopravy podél silnice II/445 pro obyvatelstvo v obci, posílení bezpečnostních prvků.